Διαθέτουμε θήκες για όλα τα μοντέλα όπλων που κυκλοφορούν στην αγορά καθώς και θηκάκια και ζώνες, σε δέρμα και cortura. Τα προϊόντα της εταιρείας KING COBRA HOLSTERS και SAFARILAND, που εμπορευόμαστε και αντιπροσωπεύουμε, ταιριάζουν σ΄όλους τους τύπους σώματος, εξασφαλίζοντας την απόκρυψη, ταχύτητα αλλά και ασφάλεια.